Jazykové konzultace

Jazykové konzultační služby a poradenství

Neovládáte srbským nebo jiným jazykem bývalé Jugoslávie (dnešní Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko) v dostatečné míře natolik, abyste si sami vyřídili objednávku ze zahraničí a byli schopni komunikovat s partnery při pořádání mezinárodních akcí apod.? Pak je tato služba určena právě pro Vás, kteří potřebujete příležitostně či krátkodobě pomoci s vyřízením telefonátů, emailů, dopisů apod.

Nepotřebujete přeložit celý text, ale jen určité pasáže textu? Potřebujete si ověřit přeložený text s odborníkem? Jsem připravený Vám se vším operativně pomoci.

Korektury

Provádím gramatické a stylistické korektury písemných i akademických prací, textů či literárních děl určených k publikaci i již vyhotovených překladů.

Hlavním faktorem zde je srozumitelnost textu, který má korekturou projít. Někdy může být například jednodušší daný text znovu přeložit spíše než jej korigovat. Z těchto důvodů je pro mě nezbytné si text před zahájením korektury projít. Na základě krátké analýzy textu jsem schopen vytvořit cenovou i časovou nabídku.

Korektury překladů do srbského a českého jazyka jsou samozřejmě prováděny rodilými specialisty.