TLUMOČENÍ – ПРЕВОЂЕЊЕ – PREVOĐENJE (Fotografie – Фотографије)

 

Fotografie z různých tlumočení

Фотографије са различитих превођења

Fotografije sa različitih prevođenja

86fb267fafadfdbc5fc2539924f375f13052bc5217b0dff29b7b5ee2b165b41b - kopieklaus6db26ec39af327b890844f0e99fdac2c5dfff9cd0e5b1d87d01d18345d9d781710284643_492611390865276_6683386496201435435_o10151872_492610514198697_2444946722406849360_n10261993_492610587532023_1017530793323324188_n1505438_492610450865370_7490851654394483299_n10265643_492611630865252_2651013591089114337_o1941425_492611907531891_139849921772345903_o10258092_492612060865209_6166210376498172859_o10295373_492613144198434_2858691854666546085_o430586_247618318697919_249075737_nPB24083720141126_08544920141128_08420120141128_09143120141128_11163620141128_140329IMG_20151008_123006IMG_20151008_101914IMG_20151008_102708IMG_20151008_103202IMG_0148IMG_0327IMG_017420150408_13163720150408_12441620150408_12351620150518_11283120150518_11302520150518_16080720150619_1047162014-04-07 10.38.592013-02-25 12.46.492013-02-25 13.13.242013-02-25 16.13.481533778_10152474811645209_2341326968774860038_n983619_10152474820585209_167009417478801167_n10256887_10152474835150209_4454103289371662912_n1625636_10152474829960209_7946414355074386859_n1523008_10152474848760209_8306842279490764224_o10167957_10152474836820209_2425413990030327770_n2014-04-08 13.35.04 - kopie10169167_10152474852610209_8339729335520605383_n2014-04-11 18.46.572014-04-22 13.23.312014-04-22 13.24.06 2014-04-22 13.26.472014-04-20 16.50.53IMG_015810153025_492609640865451_1598585253986748405_n

 

TLUMOČENÍ – 2. předkolo Ligy mistrů: FC Viktoria Plzeň – FK Željezničar Sarajevo (16.07.2013)

FC Viktoria Plzen2-012FC Viktoria Plzeň-FK Željezničar Sarajevo 1 half 1796MVI_6474 030 MVI_6474 526 MVI_6476 110 MVI_6477 111 MVI_6477 191 osim1 vrba1 vrba2

Zoran Lešević – TLUMOČNÍK PRO JAZYK SRBSKÝ, CHORVATSKÝ, BOSENSKÝ A ČERNOHORSKÝ

1Flag_of_the_Czech_Republic.svg (1) – kopie

Kontakt: 

mob. telefon: +420 773 650 500, +381 64 287 3792

 

e-mail: zoran@email.cz

 

 

Proč si vybrat právě mě

Nabízím Vám kompletní překladatelské a tlumočnické služby z jazyka srbského, chorvatského, bosenského a černohorského do českého a naopak, a to ve všech oblastech, i se soudním ověřením.

1Zaručuji vysokou kvalitu překladů, neboť se mé služby zakládají na:

 • bezchybnosti, neboť je každý překlad zkontrolován tlumočníkem, který je rodilý mluvčí cílového jazyka
 • dlouholetých jazykových zkušenostech ze všech oblastí tlumočení,
 • příslušném vzdělání .

3 důvody proč si vybrat mě

 1. Vysoká kvalita
 2. Spolehlivost
 3. Rychlost

3 výhody, které nabízím

 1. Profesionalita
 2. Flexibilita a vstřícnost
 3. Příznivé ceny

Co nejvíce překládám

Oddací listy • Smlouvy • Rodné listy • Výpisy z rejstříku trestů • Obchodní korespondence • Výpisy z rejstříků • Tiskové zprávy • Výroční zprávy

 • Osobní dokumenty: Diplomy a osvědčení •  Korespondence • Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Potvrzení o studiu •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty:  Obchodní korespondence •  Tiskové zprávy •  Výroční zprávy
 • Právní dokumenty: Notářské listiny •  Osvědčení •  Protokoly • Rozhodnutí soudu •  Smlovuy •  Výpisy z rejstříků•  Žaloby • Zplnomocnění

Obory a odbornosti

Lékařství  • Politika a mezinárodní vztahy •  Kultura • Turistika • Farmaceutický průmysl • Potravinářský průmysl • Sport

Pokud jste zde nenašli Váš obor, resp. obor, který požadujete, obraťte se na mě, určitě Vám poradím a pomůžu.

Ověřené překlady

Ověřené překlady listin z jazyka zdrojového do jazyka cílového vyhotovují překladatelé, tzv. soudní tlumočníci, kteří byli justičními autoritami státu oprávněni k provedení takovýchto úkonů.

Po vícelétém pobytu v České republice za účelem studia a po dvou letech tzv. obyčejného překladání a tlumočení jsem v roce 2009 úspěšně absolvoval kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, který organizuje Komora soudních tlumočníků ČR v Praze a následně složil státní jazykovou zkoušku speciální překladatelskou z českého jazyka. V květnu 2010 jsem byl jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk srbský a po složení tlumočnického slibu se od června 2010 aktivně věnuji soudnímu tlumočnictví. Máte-li jakýkoliv dotaz k soudním překladům či k úředním formalitám v České republice, neváhejte mě oslovit.

Soudní (ověřené) překlady provádím z srbštiny do češtiny i z češtiny do srbštiny. Potřebujete-li ověřený překlad, je třeba aby mi originál listiny, nebo její ověřená kopie byl předán anebo doručen po předchozí domluvě se mnou přes KontaktyOriginál listiny sváži s vyhotoveným překladem,  tlumočnickou doložkou a ověřím tlumočnickou pečetí.

Každý můj překlady automaticky prochází  korekturou tlumočníkem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, čímž poskytuji záruku nejvyšší kvality své práce i sobě i svým klientům.

Kdy se obrátit na soudního tlumočníka?

 

Soudní tlumočník je osobou úředně pověřenou k tlumočení při soudních jednáních, ale také k provádění ověřených překladů. Jeho služby využijete např. při potřebě přeložit doklady pro uznání kvalifikace a vzdělání při zaměstnání v zahraničí, při podnikání, notářských zápisech apod.Jaké služby soudní tlumočníci poskytují?Soudní tlumočník (správně by však mělo být uvedeno i překladatel, protože ve skutečnosti jde o různé profese: tlumočník provádí sdělení jednoho jazyka do druhého ústně, překladatel tak činí písemně) je osoba, která je ministrem spravedlnosti, nebo krajským soudem příslušným podle tlumočníkova bydliště jmenována k provádění ověřených překladů a k tlumočení pro situace, kdy to vyžadují české zákony.

Znamená to tedy, že soudní tlumočník pracuje nejen pro státní úřady, jako jsou policie, soudy, státní zastupitelství, ale i pro soukromé osoby. Ověřené překlady dokumentů vyžadují od fyzických osob další úřady například v případě sňatku s cizincem, při podávání žádostí o práci v zahraničí, v případech, kdy zahraniční osoby zakládají společnost v ČR apod.

Paleta překládaných dokumentů zahrnuje rodné listy, výpisy z obchodních a trestních rejstříků, diplomy, vysvědčení či smlouvy, notářské zápisy; při některých úkonech, jakými jsou třeba svatby nebo pořizování notářských zápisů, je výslovně vyžadováno i tlumočení. Pokud má být tlumočník přítomen jakémukoli úkonu, je třeba, aby obdržel předem příslušné dokumenty, které budou předmětem jednání, aby mohl ručit za kvalitu svého výkonu.

Překlad pořizujte s dostatečným předstihem

Při překládání dokumentů je soudní tlumočník v souladu se zákonem povinen překládat z originálu či notářsky ověřené kopie. Častokrát se bohužel stává, že zákazníci přinesou neověřenou kopii (v horším případě dokonce nekompletní) a požadují překlad do druhého dne, kdy již musejí odjet do zahraničí nebo předložit přeložené listiny úřadu. Takový překlad však soudní tlumočník má odmítnout.

Není v pravomoci soudních tlumočníků provádět ověření shody listin; tato kompetence náleží pouze matrikám a notářům. Rovněž se občas přihodí, že soudnímu tlumočníkovi je předložen již pořízený překlad, který má “pouze orazítkovat”. Mnohdy se však stává, že tento překlad nesplňuje formální či obecně kvalitativní požadavky a soudní tlumočník musí listinu přeložit znovu.

Co se kvality překladu a zachování důvěrnosti týče, je v souladu se slibem tlumočníka na něm samém, aby pracoval co nejkvalitněji a aby dodržoval zásady tlumočnické etiky. Případné škody, které by tlumočník způsobil nesprávným postupem v tomto smyslu, lze vymáhat v občanskoprávním řízení, neboť pojištění odpovědnosti za škody je v České republice na rozdíl od Slovenska zatím nepovinné.

Soudní, úřední či notářsky ověřený překlad?

                                                                        Moderní doba poznamenaná nárůstem obchodních příležitostí v zahraničí s sebou logicky přináší nutnost překládání nejrůznějších materiálů do jazyků země, v níž firmy hodlají investovat, či s místními podnikatelskými subjekty spolupracovat. Aby byla taková spolupráce legální a oficiální, vyvstává povinnost mít k dispozici přeložené také úřední listiny.Mezi ně patří zakládací smlouva společnosti, výpis z Obchodního rejstříku, Potvrzení o daňovém domicilu a různ
é další. Jelikož se jedná o úřed
ní dokumenty, je nutné vyhotovit tzv. úředně ověřený či jinými slovy soudní překlad.Nemusíme však zabíhat pouze do oblasti mezinárodního obchodu. Úředně ověřený překlad se dotýká také civilního života a zahrnuje překlady takových dokumentů a listin, jako například nejrůznější osvědčení, vysvědčení o absolvování kurzů, povolení k sňatku, rodný list, úmrtní list a další.
V mnohých případech se stává, že nás kontaktuje klient s požadavkem na notářsky ověřený překlad.
Tento název je mírně zavádějící, jelikož můžeme nabýt dojmu, že vyhotovený překlad bude ověřen notářem. Tak tomu však není. Překlad smí být výhradně ověřen tlumočníkem, který je k tomuto úkonu zmocněn jmenovací listinou příslušného soudu a svým kulatým razítkem na Tlumočnické doložce a připojeným podpisem potvrzuje, že překlad odpovídá znění připojené listiny. Platí také pravidlo, že takový tlumočník smí udělit kulaté razítko nebo jinými slovy vyhotovit a ověřit překlad pouze v jazyce, ke kterému má oprávnění.Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že přeje-li si klient vyhotovit úředně ověřený překlad mezi cizími jazyky, je nutné, aby takový překlad vyhotovil tlumočník, který má oprávnění na oba cizí jazyky. Pokud takový tlumočník v databázi nefiguruje, je bohužel nutné provést „dvojí překlad“, což prakticky znamená, že se text přeloží nejdříve do jednoho jazyka, sešije se s originálním dokumentem a poté se z tohoto překladu vyhotoví další úřední do cílového jazyka, který se opět sešije s originálním dokumentem a prvním překladem. Tato varianta však, k nevůli klientů, zvyšuje celkové náklady.

Samostatnou kapitolu pak tvoří cizí jazyky, u nichž nemáme k dispozici žádného soudem zmocněného tlumočníka. Existují pak v zásadě dvě možnosti. Provede se běžný překlad dokumentu z či do daného jazyka, pokud má agentura ve své databázi vhodného dodavatele a vystaví se klientovi potvrzení, které garantuje kvalitu a správnost překladu. Je však třeba si uvědomit, že takové potvrzení nemá v žádném případě oficiálního ověření překladu a je čistě rizikem klienta, zda mu toto potvrzení bude akceptovat úřad či organizace, pro niž je překlad určen. Druhou možností je provedení překladu prostřednictvím zahraničního soudního tlumočníka do některého z běžnějších cizích jazyků (angličtina, němčina, polština, slovenština) a poté se takový překlad úředně přeloží do cílového jazyka (českého). Tato varianta však opět zvyšuje celkové náklady, nicméně je celkem běžně používanou.

V každém případě je třeba si uvědomit, že do provedeného úředně ověřeného překladu nelze jakkoliv zasahovat a provádět jakékoliv změny, pokud je neučiní sám tlumočník. Jelikož se jedná o úřední překlad, vystavuje se člověk, který by změny v překladu provedl a jakkoliv do něj zasáhl, nebezpečí padělání a pozměňování úřední listiny. Rovněž je nezbytné vědět, že soudní tlumočník nesmí ověřit překlad, který sám nepřekládal.

A které dokumenty se nejčastěji vyhotovují s ověřením? Jsou to především tyto:
● certifikáty, diplomy, osvědčení a vysvědčení
● výpisy z obchodního, živnostenského nebo trestního rejstříku
● rodné, úmrtní a oddací listy
● rozsudky a další podklady pro soudní instituce

Zoran Lešević – TLUMOČNÍK PRO JAZYK SRBSKÝ, CHORVATSKÝ, BOSENSKÝ A ČERNOHORSKÝ

1

Překladatel pro jazyk srbský, chorvatský, bosenský a černohorský

Překladatel a soudní tlumočnik jazyka srbského, chorvatského, bosenského a černohorského