Překladatelské služby

Nabízím Vám komplexní a kompletní překladatelské služby pro jazyk srbský, chorvatský, bosenský a černohorský:


  • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –  Každý můj překlad je zkontrolován tlumočníkem, který je rodilý mluvčí cílového jazyka, což mi umožňuje poskytovat svým zákazníkům po jazykové stránce naprostou bezchybnost. Víceleté zkušenosti mi umožňují překládat odborné texty (viz Proč si vybrat mě). V případě potřeby se obracím na kompetentní osoby z požadovaného oboru. Vždy upřednostňuji kvalitu nad kvantitou.
  • Expresní překlad  –  Snažím se (a prý se mi to velmi daří) co nejvíce vyhovět svým zákazníkům. Rychlost záleží především na tom o jaký druh a jak velký překlad se jedná. Proto mě neváhejte kontaktovat, ujišťuji Vás, že spolu najdeme optimální řešení.
  • Překlady se soudním ověřením  –  Poskytuji kompletní překladatelské a tlumočnické služby, včetně soudního ověření pro jazyk srbský, chorvatský, bosenský a černohorský.
  • Přepis a překlad z audio/video médiií
  • Přepis textu
  • Osobní doručení a vyzvednutí překladu
  • Notářské ověření kopie
  • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
  • Grafické zpracování překladu 

Ověřené překlady

Ověřené překlady listin z jazyka zdrojového do jazyka cílového vyhotovují překladatelé, tzv. soudní tlumočníci, kteří byli justičními autoritami státu oprávněni k provedení takovýchto úkonů. Po vícelétém pobytu v České republice za účelem studia a po dvou letech tzv. obyčejného překladání a tlumočení jsem v roce 2009 úspěšně absolvoval kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, …

Běžné překlady

Běžné překlady jsou překlady bez soudního ověření neobsahující specialní odbornou terminologii. Překlad těchto textů je relativně nekomplikovaný. Nicméně je nutné, aby překlad výstižně odrážel stylizaci i frazeologii originálního textu. Běžné překlady provádím z srbštiny, chorvytštiny, bosenštiny a černohorštiny do češtiny a naopak. Cena se stanovuje dle množství normostran.  Normostrana, zkráceně NS,  je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a …

Technické překlady

Technické překlady jsou překlady textů obsahujících odbornou terminologii. Pro vyhotovení kvalitního překladu musí překladatel ovládat odbornou terminologii jak ve zdrojovém jazyce tak i v cílovém. Nabízím Vám technický překlad informačních materiálů, překlad technické dokumentace, technický překlad návodů na použití různých zařízení nebo strojů, překlad technické literatury, další odborné texty. Provádím překlady technických textů z veškerých …

Medicínské a lékařské překlady

Vzdělání získané během studia lékařství mi umožnilo získat specializaci na veškeré medicínské a lékařské překlady z češtiny do srbštiny a naopak. Nabízím Vám tedy:   Překlady všech textů s lékařskou, farmakologickou, farmakoekonomickou, biochemickou, toxikologickou a biologickou tématikou se zárukou věcné i jazykové správnosti, Překlad lékařské dokumentace ( lékařské zprávy, potvrzení, hodnocení, propouštěcí zprávy apod.), Překlad lékařské …

Překlady webových stránek

Webové stránky jsou nejdůležitějším komunikačním prostředkem pro české firmy a jiné právní subjekty a instituce, které chtějí prorazit na trh Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Chorvatska. Pro překlad webových stránek je nejen nutné ovládat zdrojový i cílový jazyk, ale i disponovat znalostí některých programovacích jazyků. Díky zkušenostem s počítačovými programy, mohu prezentovat vyhotovený …

Spěšné a expresní překlady

Potřebujete-li spěšné nebo dokonce urgentní vyhotovení překladu, můžete mě kdykoliv zastihnout na telefonním čísle +420 773 650 500 či +381 64 287 3792. Může se stat, že v daném okamžiku nemohu přijmout Vaši zakázku, ale vždy Vám můžu poradit, resp. nebo poskytnout kontakt na někoho z kolegů, který by Váš problém mohl vyřešit, proto mě …