Povratak na Překladatelské služby

Běžné překlady

Běžné překlady jsou překlady bez soudního ověření neobsahující specialní odbornou terminologii. Překlad těchto textů je relativně nekomplikovaný. Nicméně je nutné, aby překlad výstižně odrážel stylizaci i frazeologii originálního textu.

Běžné překlady provádím z srbštiny, chorvytštiny, bosenštiny a černohorštiny do češtiny a naopak. Cena se stanovuje dle množství normostran.  Normostranazkráceně NS,  je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích.

Každý můj překlady automaticky prochází  korekturou tlumočníkem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, čímž poskytuji záruku nejvyšší kvality své práce i sobě i svým klientům.