Povratak na Překladatelské služby

Medicínské a lékařské překlady

10806454_1509469529333846_3936308382353077869_n - kopie

Vzdělání získané během studia lékařství mi umožnilo získat specializaci na veškeré medicínské a lékařské překlady z češtiny do srbštiny a naopak. Nabízím Vám tedy:

 

  • Překlady všech textů s lékařskou, farmakologickou, farmakoekonomickou, biochemickou, toxikologickou a biologickou tématikou se zárukou věcné i jazykové správnosti,
  • Překlad lékařské dokumentace ( lékařské zprávy, potvrzení, hodnocení, propouštěcí zprávy apod.),
  • Překlad lékařské literatury,
  • Veškerá dokumentace farmaceutických produktů i s úpravou žádanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dokumentace lékových studií,
  • Návody k použití, manuály, prospekty a reklamních texty ke zdravotnickým materiálům a přístrojům,
  • Potravinářství a výživa, organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění, ochrana práce a životního prostředí.

 

2013-11-22 18.09.5920141128_084201