Povratak na Překladatelské služby

Ověřené překlady

1Ověřené překlady listin z jazyka zdrojového do jazyka cílového vyhotovují překladatelé, tzv. soudní tlumočníci, kteří byli justičními autoritami státu oprávněni k provedení takovýchto úkonů.

Po vícelétém pobytu v České republice za účelem studia a po dvou letech tzv. obyčejného překladání a tlumočení jsem v roce 2009 úspěšně absolvoval kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, který organizuje Komora soudních tlumočníků ČR v Praze a následně složil státní jazykovou zkoušku speciální překladatelskou z českého jazyka. V květnu 2010 jsem byl jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk srbský a po složení tlumočnického slibu se od června 2010 aktivně věnuji soudnímu tlumočnictví. Máte-li jakýkoliv dotaz k soudním překladům či k úředním formalitám v České republice, neváhejte mě oslovit. V dubnu 2012 byla rozšířená má tlumočnická činnost i pro jazyk chorvatský, bosenský a černohorský a jsem oprávněný poskytovat ověřené překlady a soudní tlumočení i do těchto jazyků.

Soudní (ověřené) překlady provádím ze srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny a černohorštiny do češtiny a naopak. Potřebujete-li ověřený překlad, je třeba aby mi originál listiny, nebo její ověřená kopie byl předán anebo doručen po předchozí domluvě se mnou přes KontaktyOriginál listiny sváži s vyhotoveným překladem,  tlumočnickou doložkou a ověřím tlumočnickou pečetí.

Každý můj překlady automaticky prochází  korekturou tlumočníkem, který je rodilým mluvčím cílového jazyka, čímž poskytuji záruku nejvyšší kvality své práce i sobě i svým klientům.