Povratak na Překladatelské služby

Překlady webových stránek

Webové stránky jsou nejdůležitějším komunikačním prostředkem pro české firmy a jiné právní subjekty a instituce, které chtějí prorazit na trh Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Chorvatska. Pro překlad webových stránek je nejen nutné ovládat zdrojový i cílový jazyk, ale i disponovat znalostí některých programovacích jazyků.

Díky zkušenostem s počítačovými programy, mohu prezentovat vyhotovený překlad vašich webových stránek do srbštiny či chorvatštiny, bosenštiny anebo černohorštiny,  ve vámi zvoleném formátu.

Dodací lhůta vyhotoveného překladu webových stránek a jeho cena se stanovuje na základě obsahu a rozsahu textu a použitých programovacích jazycích.