Povratak na Překladatelské služby

Technické překlady

Technické překlady jsou překlady textů obsahujících odbornou terminologii. Pro vyhotovení kvalitního překladu musí překladatel ovládat odbornou terminologii jak ve zdrojovém jazyce tak i v cílovém.

Nabízím Vám technický překlad informačních materiálů, překlad technické dokumentace, technický překlad návodů na použití různých zařízení nebo strojů, překlad technické literatury, další odborné texty.

Provádím překlady technických textů z veškerých odborných oblastí, ať již se jedná o texty akademické, ekonomické, právní nebo o texty z oblasti medicíny, informatiky, turistického či dopravního ruchu, atd. U vysoce odborných textů může být nutná konzultace se specialistou z daného oboru. Z tohoto důvodu by každý technický překlad sám o sobě měl být posuzován jako samostatný projekt.