Tlumočnické služby

 

Jako soudní tlumočník a překladatel, poskytuji státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám  komplexní a kompletní tlumočnické služby z a do jazyka čekého, srbského, chorvatského, bosenského a černohorského.1

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení neboli následné tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu projevu do druhého jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory státníků a obchodníků, setkání s delegacemi, obchodní schůzky či obědy). Tlumočník musí přesně přetlumočit najednou i několik minut hovoru v cizím jazyce, a proto …

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazýváno také tlumočení konferenční, kabinové, současné se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka. Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Šušotáž se používá při tlumočení v malých kolektivech (max. 3 osoby). Tlumočnická …

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je jedním z druhů tlumočení, které vyžaduje soudního tlumočníka (resp. soudního překladatele) jmenovaného  justiční autoritou České republiky (ministr spravedlnosti anebo předseda příslušného krajského soudu). Soudní tlumočení se řídí Zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a  Vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších …

Sportovní tlumočení

Pravidelně se jako tlumočník zúčastňuji různých sportovních akcí mezi týmy, oddíly a reprezentací České republiky,  Srbska a ostatních zemí bývalé Jugoslávie. Zde se jedná převážně o tlumočení tiskových konferencí, ale také rozhovorů a nejrůznějších formálních i neformálních jednání, která se při těchto akcích odehrávají.

Doprovodné tlumočení

Tento typ tlumočení se používá zejména při obchodních cestách a schůzkách. Leží někde mezi klasickým tlumočením a organizační prací. Tlumočník se v těchto případech někdy chová jako průvodce. Díky víceletým zkušenostem, znalosti zvyklosti, poměrů a prostředí České republiky, Srbska a ostatních zemí Zapadního Balkánu mohu svým klientům nabídnout doprovod při setkáních a pomoct jím s orientací v jiném jazykovém …