Povratak na Tlumočnické služby

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je jedním z druhů tlumočení, které vyžaduje soudního tlumočníka (resp. soudního překladatele) jmenovaného  justiční autoritou České republiky (ministr spravedlnosti anebo předseda příslušného krajského soudu).

Soudní tlumočení se řídí Zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a  Vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní tlumočení (stejně jako ověřené soudní překlady) musí přesně odpovídat tlumočenému projevu a není povoleno cokoliv měnit. Soudní tlumočník se během tlumočení musí průběžně ujišťovat, že osoba, které tlumočí, rozumí tomu, co je jí tlumočeno. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné, resp. již před začátkem tlumočení musí být vyloučená podjatost k jakékoliv straně zúčastněné v procesu tlumočení.