Povratak na Tlumočnické služby

Sportovní tlumočení

Pravidelně se jako tlumočník zúčastňuji různých sportovních akcí mezi týmy, oddíly a reprezentací České republiky,  Srbska a ostatních zemí bývalé Jugoslávie. Zde se jedná převážně o tlumočení tiskových konferencí, ale také rozhovorů a nejrůznějších formálních i neformálních jednání, která se při těchto akcích odehrávají.